Skip to content

Links to Swedish EC Resources

Svenskt

Denna sida handlar om "Elimination Communication". Det är ett sätt att via kommunikation med sin baby kunna förstå när han/hon behöver göra ifrån sig och då få chansen att erbjuda ett trevligare ställe än blöjan att göra detta.

diaper-free-baby-logo-final

Contact Us

888-856-8618
PO Box 16791
Asheville NC 28816

© 2016 DiaperFreeBaby, Inc.